Syntetisk

Syntetisk
konstruktion Betegnelse for kompliceret sætnings-
konstruktion, anvendes specielt i skrift.
Syn. forvægt.
Modsat er Analytisk konstruktion.
Ex: den ovenfor nævnte adresse.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • syntetisk — syn|te|tisk adj., itk. d.s., e (kunstigt fremstillet; som vedrører syntese) …   Dansk ordbog

  • syntetisk — adj ( t, a) som har att göra med syntes, konstgjord, sammansatt på konstgjord väg …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Analytisk bøjning — Bøjning af ord v.h.a. hjælpeord. Modsat er syntetisk bøjning. Ex: mere/mest sund …   Danske encyklopædi

  • Analytisk konstruktion — Betegnelsen for ukompliceret sprogbrug (=talesprog). Modsat Syntetisk konst. Ex: adressen som er nævnt ovenfor …   Danske encyklopædi

  • Analytisk ledstilling — Placering af underordnede led (objekter og adverbialer) efter det overordnede led (verbal). Findes især på nordiske sprog og engelsk samt ved placering af adjektiver på romanske sprog. Se også Syntetisk ledstilling. Ex: vi SPISER maden nu, da vi… …   Danske encyklopædi

  • Forvægt — Sætningskonstruktioner med tunge og omfangsrige led i forfeltet foran finit verbum (især i skriftsproget). Syn. Syntetisk konstruktion. Se Feltanalyse og Bagvægt. Ex: den for huse så almindelige farve er hvid …   Danske encyklopædi

  • Kommutationsprøven — Ombytningsprøven. Ved ombytning af et ord, stavelse, bogstav eller fonem og ords betydning ændres, er de kommutable (posi tivt resultat). Ex: mat mæt (posivivt resultat) mat (aspireret t) mat (uaspireret t) (giver negativt resultat ingen betyd… …   Danske encyklopædi

  • Ledstilling — Leddenes placering eller rækkefølge i en sætning og de enkelte deles placering i et sætningsled. Syn. ordstilling. Se også Feltanalyse, Analytisk ledstilling, Syntetisk ledstil ling og Inversion …   Danske encyklopædi

  • Organisk kemi — kan beskrives som kemien for kulstof. Denne gren af kemien kaldes organisk fordi man troede at de organiske stoffer kun kunne dannes af levende organismer og ikke syntetisk i et laboratorium. Grunden til at der kan dannes så mange forskellige… …   Danske encyklopædi

  • designerdrug — de|sig|ner|drug sb. (fk. el. itk.), s, sene (syntetisk narkotisk stof) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”